شرایط فروش اقساطی کامیونت ایسوزو 5 تن

شرایط فروش اقساطی کامیونت 5 تن ایسوزو

 شرایط فروش اقساطی کامیونت ایسوزو 5 تن با 30% پیش پرداخت انجام میشود و از 70% تسهیلات بهمن لیزینگ  برخوردار است.

مبلغ پیش پرداخت طی یک فقره چک در وجه بهمن لیزینگ  نقدی به یکی از حسابهای بهمن لیزینگ انجام میشود.

قیمت خودرو قطعی بوده و وجه دیگری از متقاضی اخذ نمیشود.

نرخ سود تسهیلات طبق مصوب بانک مرکزی میباشد.

شرکت بابت تسهیلاتی که در اختیار متقاضیان میگذارد بابت ضمانت باید ضامن معتبر به شرکت ارائه دهد و باز پرداخت این تسهیلات بصورت طولانی مدت (60 ماه) است.

تحویل خودرو بعد از تکمیل مدارک و کامل بودن پرونده بعد ار تاییدیه از کمیته اعتبارسنجی  از طرف شرکت خودرو ساز است.

                    شرایط فروش اقساطی کامیونت 5 تن ایسوزو

قیمت فروش کامیونت ایسوزو 5/2 تن 1/050/000/000 ریال 

مبلغ پیش پرداخت کامیونت ایسوزو 5 تن 580/000/000  ریال می باشد.

اقساط 12 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 44/000/000 ریال

اقساط 18 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 31/000/000 ریال

اقساط 24 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 25/000/000 ریال

 

 

برای اطلاع بیشتر از شرایط فروش اقساطی کامیونت ایسوزو 5 تن با نمایندگی بهمن لیزینگ تماس حاصل بفرمایید و یا برای مشاهده مشخصات فنی کامیونت ایسوزو 5 تن بر روی لینک کلیک کنید.