تصاویر کامیونت ایسوزو 6 تن

کامیونت ایسوزو 6 تن  جز یکی از مهمترین کامیون های باری درون شهری می باشد که میتوان گفت چند سالی است که مسئولیت حمل ونقل بارها بر دوش این برند ژاپنی افتاده است و میتوان گفت که سر بلند از انجام وظایف خود بیرون آمده است.کامیونت های ایسوزو در تناژ باری 5 ،6،8 و کامیون 18 تن به بازار عرضه می شود.