فروش اقساطی کامیون ایسوزو 26 تن

شرایط فروش اقساطی کامیون باری 26 تن ایسوزو   فروش اقساطی کامیون باری ایسوزو 26 تن با کمترین پیش پرداخت در اقساط بلند مدت در گروه بهمن دیزل در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشد: فروش نقدی کامیون باری ایسوزو 26 تن  3/120/000/000 ریال  مبلغ پیش پرداخت کامیون ایسوزو 18 تن : 1/620/000/000 ریال  تعداد اقساط […]

ادامه مطلب