فروش اقساطی کمپرسی ایسوزو 18 تن

شرایط فروش اقساطی کمپرسی 18 تن ایسوزو   فروش اقساطی کمپرسی ایسوزو 18 تن با کمترین پیش پرداخت در اقساط بلند مدت در گروه بهمن دیزل در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشد: فروش نقدی کمپرسی ایسوزو 18 تن : 2/790/000/000 ریال  مبلغ پیش پرداخت کامیون ایسوزو 18 تن : 1/552/000/000 ریال  تعداد اقساط 12 ماهه مبلغ هر […]

ادامه مطلب