کاتالوگ مینی بوس شیلر

مینی بوس شیلر با تکیه به مهندسی ایرانی و تلاش صنعتگران ایران به بازار عرضه شد، مشخصات فنی این مینی بوس را در کاتالوگ مشاهده میکنید.

کاتالوگ مینی بوس شیلر

مینی بوس شیلر