شرایط فروش اقساطی کامیون ایسوزو 18 تن

شرایط فروش اقساطی کامیون 18 تن ایسوزو   فروش اقساطی کامیون ایسوزو 18 تن با کمترین پیش پرداخت در اقساط بلند مدت در گروه بهمن دیزل در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشد: فروش نقدی کامیون ایسوزو 18 تن 5/540/000/000 ریال  مبلغ پیش پرداخت کامیون ایسوزو 18 تن : —————— تعداد اقساط 12 ماهه مبلغ هر قسط […]

Read More