شرایط فروش اقساطی کامیونت ایسوزو 5 تن

شرایط فروش اقساطی کامیونت 5 تن ایسوزو  شرایط فروش اقساطی کامیونت ایسوزو 5 تن با 30% پیش پرداخت انجام میشود و از 70% تسهیلات بهمن لیزینگ  برخوردار است. مبلغ پیش پرداخت طی یک فقره چک در وجه بهمن لیزینگ  نقدی به یکی از حسابهای بهمن لیزینگ انجام میشود. قیمت خودرو قطعی بوده و وجه دیگری از متقاضی اخذ نمیشود. نرخ سود […]

Read More