گروه صنعتی بهمن لیزینگ مجموعه صنعتی بهمن لیزینگ در سال 1382 به صورت پروژه زیر نظر گروه بهمن با هدف تولید کامیونهای سبک و نیمه سنگین  ومینی بوس و به منظور نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور آغاز به کار نمود. گروه بهمن لیزینگ در سال ۱۳۳۱ تحت عنوان «شرکت سهامی ایران خلیج کو» با سرمایه […]

بیشتر بخوانید