کامیونت ایسوزو 5/2 و 6 تن بیشتر کاربری دورن شهری داشته که این کامیونت ایسوزو 5 تن  توانایی حمل 3 تن بار را دارد و مجاز به کاربریهای یخچال دار – مسقف فلزی – بغل دارفلزی بازشو – کمپرسی – مسقف چادری و باری فلزی می باشد کامیونت 5 تن ایسوزو را می توان یکی […]

بیشتر بخوانید